Nyheter

Aktuell status angående vacciner från SSI

BCG Vaccin
De flesta landsting har säkrat eller är på väg att säkra tillgången till BCG-vaccin under 2016 genom att direktupphandla BCG-vaccin Japan.
SSIs tillverkning av BCG-vaccin SSI ligger nere minst t.o.m. kvartal 1, 2016, och därför kommer det vara fortsatt brist, inte bara i Sverige, utan i hela Europa under 2016.
Både BCG Vaccin Japan och BCG Vaccin Bulgarien finns tillgängliga att beställa. Beställs via apotek hos Tamro. Båda är licensprodukter.

diTeBooster
Restnoterad. Åter tidigast i februari.
Ersättningsprodukten Td-pur (licensprodukt)  är också restnoterad. Eventuellt är inleverans på väg runt årsskiftet.

De alternativ vi kan erbjuda är diTekiBooster (se nedan) eller Tetanusvaccin SSI.
Tetanusvaccin SSI, som finns tillgänglig att beställa från SBL, innehåller lika mycket tetanus-antigen per ml som diTeBooster.  Dock är diTeBooster på 0,5 ml (20 IE tetanus), medan Tetanusvaccin SSI är på 1,0 ml (40 IE tetanus). Detta alternativ innebär såklart ingen difteriskydd. Enligt dansk bipacksedel på Tetanusvaccin SSI kan 1 dos på 1 ml ges vid revaccination.  

diTekiBooster
Tillgänglig att beställa endast för avtalskunder.

Tetanusvaccin SSI, 10 x 1 ml
Tillgänglig att beställa från SBL.
Även licensprodukten Tetanol pur, 1 x 0,5 ml, finns tillgänglig via apotek hos Tamro.

Tuberculin PPD
Både 1 x 1,5 ml och 10 x 1,5 ml finns tillgängliga att beställa från SBL.
Även licensprodukten Tubertest, 1 x 1ml, finns tillgänglig via apotek hos Tamro.

Difterivaccin SSI, grundimmunisering
Restnoterad.
Ersättningsprodukt tillgänglig: Diphterie Adsorbat Impstoff, licensprodukt som beställs via apotek hos Tamro (OBS! lägre halt Difteri, dock indikation grundimmunisering i tyska produktresumén).
OBS! Mycket kort hållbarhet på Diphterie Adsorbat Impstoff (2016-01-31).

Difterivaccin SSI, påfyllnadsdos
Tillgänglig att beställa från SBL.