Nyheter

Aktuell status angående vacciner från SSI

Här kommer uppdatering av aktuell status angående vacciner från den danska tillverkaren Statens Serum Institut (SSI).
Vi på Scandinavian Biopharma är SSI:s ombud här i Sverige.

BCG Vaccin
Restnoteringen på SSIs BCG-vaccin kommer att fortsätta resten av året.
Ersättningsprodukterna BCG Vaccin Japan och BCG Vaccin Bulgarien finns tillgängliga via licens och tillgången är god.

diTeBooster
Tillgänglig att beställa.

diTekiBooster
Tillgänglig att beställa. Tack vare att LV har givit dispens att diTekiBooster i polsk 5-pack får användas i Sverige, så är lagren av diTekiBooster goda. Det innebär att vi är väl rustade för att möta behovet av vaccin när barn födda 2002 ska vaccineras i skolan från hösten 2016.

Tetanusvaccin SSI, 10 x 1 ml
Restnoterad.
Ersättningsprodukten Tetanol Pur finns tillgänglig på licens.

Tuberculin PPD
Restnoterad.
Ersättningsprodukten Tubertest finns tillgänglig via licens, dock är lagren mycket låga.
Ytterligare licensprodukt, Japansk Tuberculin PPD finns tillgänglig. Japansk Tuberculin PPD produceras av samma tillverkare som BCG Vaccin Japan.

Difterivaccin SSI, grundimmunisering och påfyllnadsdos
Restnoterade. Oklart när/om de kommer åter.