Nyheter

Aktuell status angående vacciner från SSI

BCG Vaccin
BCG Vaccin Bulgarien (licensprodukt) finns i lager, dock små volymer. Beställs via apotek hos Tamro.
BCG Vaccin Japan (licensprodukt) tillgängligt att beställa från den 26 oktober. Beställs via apotek hos Tamro.
Det registrerade BCG Vaccinet från SSI kommer eventuellt finnas tillgängligt igen under okt/nov. Beställs hos SBL.

diTeBooster
Restnoterad.
Ersättningsprodukt tillgänglig: Td-pur, licensprodukt som beställs via apotek hos Tamro.
diTeBooster åter i slutet av 2015.

diTekiBooster
Tillgänglig att beställa från SBL.

Tetanusvaccin SSI, 10 x 1 ml
Tillgänglig att beställa från SBL.
Även licensprodukten Tetanol pur, 1 x 0,5 ml, finns tillgänglig via apotek hos Tamro.

Tuberculin PPD, 10 x 1,5 ml
Tillgänglig att beställa från SBL.
Även licensprodukten Tubertest, 1 x 1ml, finns tillgänglig via apotek hos Tamro.
Tuberculin PPD, 1 x 1,5 ml är restnoterad

Difterivaccin SSI, grundimmunisering
Restnoterad.
Ersättningsprodukt tillgänglig: Diphterie Adsorbat Impstoff, licensprodukt som beställs via apotek hos Tamro (OBS lägre halt Difteri, dock indikation grundimmunisering i tyska produktresumén)

Difterivaccin SSI, påfyllnadsdos
Tillgänglig att beställa från SBL