Nyheter

De inlevererade 6 014 förpackningarna snart slut. Nästa inleverans förväntas under slutet av mars

Tillverkaren Statens Serum Institut (SSI) har äntligen levererat in 6.014 förpackningar BCG-vaccin 1 ml till Sverige. Det motsvarar 4 månaders normalförbrukning.

BCG-vaccinet har varit restnoterat en tid. Det har genererat ett stort antal restordrar. Det får till följd att inleveransen, som motsvarar 4 månaders normalförbrukning i Sverige, tar slut nästan omgående. Vi kommer därför inom kort ha tömt vårt lager.

SSI meddelar att nästa inleverans av BCG-vaccin till Sverige, på ca 5.000 förpackningar, förväntas tidigast i slutet av mars.

SSI ligger fortfarande efter i att leverera de beställningar som vi har lagt för att täcka behovet i Sverige. Vi har varit medvetna om alla restordrar och har därför beställt betydligt större volymer än vad som inlevererats. Vi beklagar att SSI inte har kunnat leverera tillräckligt mycket BCG-vaccin till Sverige och övriga världen.