Egen vaccinutveckling

Tillsammans med den amerikanska globala organisation PATH Vaccine Solutions och forskare vid Göteborgs universitet utvecklar vi ett nytt drickbart diarrévaccin som skyddar mot ETEC. Vår vision är att framgångsrikt utveckla ett vaccin som kan rädda hundratusentals liv i tredje världen, men också kan rädda semestern för miljontals resenärer.

Vaccinet består av en blandning av inaktiverade ETEC bakterier och ett toxoidprotein. En nyligen genomförd klinisk fas I-studie visade imponerande resultat där alla kliniska mål överträffades. Vaccinet har visats ge upphov till starka immunsvar mot alla ingående vaccin-komponenter. Biverkningar efter vaccination var få och milda. Vaccinet kommer att tillgodose ett behov bland så väl resenärer till tropiska riskområden som barn som lever i dessa områden, då det idag inte finns något registrerat ETEC-vaccin.

Turistdiarré är den vanligaste infektionssjukdomen bland resenärer till tropiska länder och orsakas oftast av toxinbildande E. coli bakterier (ETEC). Av de ca 65 miljoner resenärer till områden där ETEC är vanligt förekommande kan så många som hälften av resenärerna drabbas av turistdiarré. ETEC infektioner utgör mellan 22-60% av alla fall av turistdiarré. ETEC infektion är också en av de vanligaste orsakerna till diarré bland barn i utvecklingsländer (ca 400 miljoner diarré-episoder) som leder till uppskattningsvis 300 000 dödsfall per år hos barn under 5 års ålder. 

Etvax® är det registrerade varumärket för Scandinavian Biopharma vaccin mot diarrésjukdomar orsakade av ETEC. Etvax® är nu i fas IIb och studier för att utvärdera skyddseffekten av vaccinet hos resenärer till länder där ETEC- diarréer är vanliga, och för att studera vaccinets säkerhet och immunogenicitet också hos barn i utvecklingsländer med hög frekvens av ETEC-sjukdom pågår.

Fyra vetenskapliga artiklar om vårt vaccinprojekt har redan publicerats i den välrenommerade tidningen Vaccine. Nedan finns länkar till de fyra artiklarna.

  • A. Lundgren. 2014;32:7077-7084. Safety and immunogenicity of an improved oral inactivated multivalent enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) vaccine administered alone and together with dmLT adjuvant in a double-blind, randomized, placebo-controlled Phase I study. doi:10.1016/j.vaccine.2014.10.069
  • J. Holmgren. 2013;31:2457-2464. Development and preclinical evaluation of safety and immunogenicity of an oral ETEC vaccine containing inactivated E. coli bacteria over expressing colonization factors CFA/I, CS3, CS5 and CS6 combined with a hybrid LT/CT B subunit antigen, administered alone and together with dmLT adjuvant. http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2013.03.027
  • A. Lundgren. 2013;31:1163-1170. Clinical trial to evaluate safety and immunogenicity of an oral inactivated enterotoxigenic Escherichia coli prototype vaccine containing CFA/I over expressing bacteria and recombinantly produced LTB/CTB hybrid protein. http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.12.063
  • J. Tobias. 2011;29:8863-8869. Construction of a non-toxigenic Escherichia coli oral vaccine strain expressing large amounts of CS6 and inducing strong intestinal and serum anti-CS6 antibody responses in mice. http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.09.096

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme