News

The Entrepreneur of the Year in Solna

We are proud to be awarded the Entrepreneur of the Year in Solna 2018 among 10 000 companies!

https://www.solna.se/naringsliv-och-arbete/nyheter-naringsliv-och-arbete/innovativa-vinnare-av-arets-foretagare-och-arets-unga-affarside/

Pehr Granfalk (Kommunstyrelsens ordförande), Björn Sjöstrand, Scandinavian Biopharma, Niclas Herneteg (Företagarna) and Jan Marklund (Handelskammaren). Photo: Casper Hedberg

 

Pehr Granfalk and Björn Sjöstrand