Processutveckling

Vårt dotterbolag Etvax är ett forskningsbolag som bedriver forskning & utveckling, primärt inom området vaccin mot infektionssjukdomar. Bolaget utvecklar ett eget vaccin mot turistdiarré samt utför FoU uppdrag åt andra företag. Medarbetarna har många års erfarenhet av forskning på olika patogena mikroorganismer.

Arbetet bedrivs i välutrustade laboratorier fördelade på ca 500 kvm. Allmänna laboratorier finns för utveckling och validering av analysmetoder, för karakterisering och dokumentation av produkter. Särskilda laboratorier finns för odling av bakterier, kromatografisk rening av proteiner, cellodling och molekylärbiologiskt arbete. Arbetet utförs enligt gällande kvalitetsregler (GXP, ICH).

Exempel på tjänster som erbjuds:

  • Utvecklingsstrategier (preklinik, klinik, regulatoriskt)
  • Projektledning
  • Genetiska konstruktioner i bakterier, expression och rening av protein
  • Produktion av Master och Working Cell Banks
  • Utveckling av fermentationsprocesser och upparbetning av produkt
  • Utveckling och validering av analysmetoder
  • Stabilitetstester
  • Potency assay utveckling
  • Kliniska prövningar
  • Kontakter med regulatoriska myndigheter

 

Kontaktperson: Nils Carlin, nils.carlin@etvax.se, 0701-85 10 62