Anette Elmqvist


Annette Elmqvist

Min ambition är att inom ramen för cGMP bidra med kreativa lösningar så att läkemedel når kunderna på ett så effektivt sätt som möjligt.

Genom många års arbete inom Big Pharma har jag erhållit en mycket gedigen kunskap och erfarenhet om läkemedelsbranschen. Denna erfarenhet har jag därefter använt till att supporta mindre företag samt företag som erfordras GMP tillverkning för sina kliniska prövningar. Produktion och kvalitetsarbete är de områden jag brinner mest för.

Rent konkret har mitt arbetsliv bestått av arbete inom Läkemedelsverket, Pharmaciavärlden, SBL vaccin och som vd för Unitech Biopharma (kontraktstillerkningsbolag).