Styrelseordförande
Mats Lidgard

Under ett mångårigt yrkesliv inom läkemedelsindustrin, har mitt intresse alltmer kommit att inriktas mot insatser och produkter som förebygger sjukdomar – att, så långt som möjligt, hålla sig frisk, är ju det allra viktigaste. Därför är det så spännande att arbeta med vacciner som räddar liv och hjälper oss att hålla oss friska.

Därför tycker jag också att det är en mycket engagerande utmaning att, tillsammans med ett mycket kompetent och erfaret team, få medverka till etablerandet av ett nytt, nordiskt vaccinbolag. Jag hoppas naturligtvis att mina egna erfarenheter från Pharmacia, Active Biotech, SBL Vaccin och andra vaccinbolag ska ge ett positivt bidrag i detta arbete.

 

Telefon: +46 (0) 70 349 20 56

E-post: mats.lidgard@telia.com