Forskningschef
Nils Carlin

Vacciner har räddat människoliv och förbättat livskvalité för hundratals miljonermänniskor under sista seklet,
detta till trots finns det fortfarande många infektioner för vilka vi saknar vaccin och behandling.

Jag tror att vi kommer att få se många nya viktiga vacciner under de kommande åren.

 

Telefon: +46 (0) 70 185 10 62

E-post: nils.carlin@etvax.se