Nyheter

Uppdatering av aktuell status angående vacciner från SSI

Här kommer en uppdatering av aktuell status angående vacciner från den danska tillverkaren Statens Serum Institut (SSI).
Vi på Scandinavian Biopharma är SSI:s ombud här i Sverige.

BCG Vaccin SSI
Restnoterad. Oklart om/när den kommer tillbaka under 2017.
Ersättningsprodukten BCG Vaccin Japan finns tillgänglig via licens (varunummer hos Tamro: 824937).

diTeBooster
Tillgänglig att beställa. Lagernivåerna är låga.
Ersättningsprodukten TD-Rix finns tillgänglig via licens (varunummer hos Tamro: 825649).

diTekiBooster
Tillgänglig att beställa. Tack vare att LV har givit dispens att diTekiBooster i polsk 5-pack får användas i Sverige, så är lagren av diTekiBooster goda.

Tuberculin PPD RT 23 SSI
Restnoterad.
Ersättningsprodukten Tubertest restnoterad.
Ersättningsprodukten Tuberculin PPD Japan (Freeze-Dried Tuberculin PPD) finns tillgänglig på licens (varunummer hos Tamro: 826247).

Tetanusvaccin SSI, 10 x 1 ml
Restnoterad.
Ersättningsprodukten Tetanol Pur finns tillgänglig på licens (varunummer hos Tamro: 824700).

Difterivaccin SSI, grundimmunisering och påfyllnadsdos
Restnoterade. Oklart när/om de kommer åter.