Nyheter

TandhygienistDagarna på Stockholmsmässan

14-16 april arrangerar Sveriges Tandhygienistförening TandhygienistDagarna på Stockholmsmässan. TandhygienistDagarna är ett välbesökt och uppskattat arrangemang för landets alla tandhygienister med ett aktuellt vetenskapligt program och en dentalutställning. Scandinavian Biopharma kommer att finnas på plats med snabbtestet PerioPruvTM som påvisar aktiv paradontal infektion.

Produkten gör det möjligt att ställa en snabb, säker och tydlig diagnos direkt på mottagningen. Med ett enkelt salivprov kan man på 10 minuter påvisa antikroppar mot två proteiner som produceras av bakterierna A.a och eller P.g vid aktiv infektion i tandfickor. PerioPruvTM är ett mycket bra komplement till traditionell visuell diagnostik och ett värdefullt stöd för tandvården att sätta in tidig behandling av paradontit. Testet är också ett mycket bra kommunikationsverktyg som tydliggör diagnosen och därigenom ökar motivationen hos patienten att behandla sin parodontala infektion.